Drukuj
Kategoria: Przetargi
Odsłony: 1646
 

Nowogrodziec, dnia 11 lipca 2019 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych
Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2019/2020”

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Po zmianie:

- oferty należy złożyć w terminie do 17.07.2019 r. do godz. 13.00,

- otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13.15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

W związku z powyższym SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

I. W SIWZ jest (stan przed modyfikacją):

Rozdział 17 – Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

17.1. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Pełnomocnika Zamawiającego Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wejście od tyłu od strony parkingu) 

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia
12.07.2019r.
do godz.
13.00

17.2. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Zakład Obsługi Szkół

ul. Adama Asnyka 53/1,

59-730 Nowogrodziec

Oferta w postępowaniu na:

„DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

GMINY NOWOGRODZIEC W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 12.07.2019r. Godz. 13.15

Rozdział 18 - Miejsce i termin otwarcia ofert

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Zakład Obsługi Szkół 

w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec, gabinet Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu w dniu 12.07.2019 roku o godz. 13.15.

W SIWZ ma być (stan po modyfikacji):

Rozdział 17 – Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

17.1. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Pełnomocnika Zamawiającego Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec (budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wejście od tyłu od strony parkingu) 

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia
17.07.2019r.
do godz.
13.00

17.2. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Zakład Obsługi Szkół

ul. Adama Asnyka 53/1,

59-730 Nowogrodziec

Oferta w postępowaniu na:

„DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

GMINY NOWOGRODZIEC W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 17.07.2019r. Godz. 13.15

Rozdział 18 - Miejsce i termin otwarcia ofert

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Zakład Obsługi Szkół 

w Nowogrodźcu, ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec, gabinet Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu w dniu 17.07.2019 roku o godz. 13.15

 
 
 
 
Ogłoszenie nr 540142875-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Nowogrodziec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568068-N-2019 
Data: 02/07/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowogrodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082158100000, ul. Rynek  1, 59-730  Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 380 660, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 316 416. 
Adres strony internetowej (url): www.nowogrodziec.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6) 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2019-07-12, godzina: 13:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data: 2019-07-17, godzina: 13:00 

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych