Drukuj
Kategoria: Przetargi
Odsłony: 339

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.:

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2019/2020”

                                                                                                                                                                       Nowogrodziec, 17 lipca 2019 roku

ZP.271.6.2019

INFORMACJA

Z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

„Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec

w roku szkolnym 2019/2020”

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), Gmina i Miasto Nowogrodziec informuje:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:

Zadanie nr 1: 274.624,00 zł, w tym:

Część nr 1 – 138.346,00

Część nr 2 –    12.795,00

Część nr 3 –    54.326,00

Część nr 4 –    35.019,00

Część nr 5 –    34.141,00

Zadanie nr 2: 158.553,00 zł, w tym:

Część nr 1 – 70.243,00

Część nr 2 – 80.310,00

 

Razem:          433.180,00 zł

2) Dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty do upływu terminu składania ofert:

 

a) Cena

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5   Część 1 Część 2
1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.   

ul. Modłowa 8               

59-700 Bolesławiec

127.282,00

18.634,00

67.902,00

44.797,00

48,782,00

8,86

11,88

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna

Wykroty,

ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

__________

________

41.050,00

_________

________

5,73

5,73

3

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

101.080,00

15.290,00

45.900,00

46.280,00

43.830,00

 

________

________

 

b) Warunki płatności:

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 1 Część 2
1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna

Wykroty,

ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

__________

________

28 dni

_________

________

28 dni

28 dni

3

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

 

________

________

 

c) Czas podstawienia autobusu zastępczego:

Nr oferty Wykonawca Zadanie 1   Zadanie 2
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 1 Część 2
1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

ul. Modłowa 8

59-700 Bolesławiec

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

30 minut

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna

Wykroty,

ul. Kolejowa 7

59-730 Nowogrodziec

__________

________

poniżej 45 minut

_________

________

poniżej 45 minut

poniżej 45 minut

3

Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski

ul. Świętokrzyska 9/4

59-220 Legnica

40 minut

40 minut

40 minut

40 minut

40 minut

 

________

________

 

d) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisem przedstawionym w SIWZ

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych